СПАДКОВА СПРАВА

Оподаткування спадщини


оподаткування спадщини.jpeg

Отримане у спадок майно оподатковується за трьома ставками податку на доходи фізичних осіб, в залежності від ступеня споріднення спадкоємця.

Державна фіскальна служба України зазначає, що якщо спадщина отримана від члена сім'ї першого та другого ступеня споріднення, то вартість успадкованої власності оподатковується за нульовою ставкою податку на доходи фізосіб.

Членами сім'ї першого ступеня споріднення вважаються батьки, чоловік або дружина, діти (в тому числі усиновлені).

Членами сім'ї другого ступеня споріднення - рідні брати, сестри, бабуся і дідусь з боку матері і з боку батька, онуки.

Якщо спадщина отримана від інших родичів, наприклад, дядька, тітки або знайомих, необхідно заплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% + 1,5% військовий збір, від вартості успадкованого майна.

Якщо майно успадковується фізичною особою від нерезидента або у спадок вступає нерезидент, то вартість об'єкта спадщини підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% + 1,5% військовий збір. Навіть якщо нерезидент вважається членом сім'ї першого та другого ступеня споріднення.

Від сплати військового збору звільнені тільки ті спадкоємці, які отримують спадок, обкладений за нульовою ставкою.

Державна фіскальна служба України зазначає, що відповідальними за сплату податку на доходи фізичних осіб до бюджету є спадкоємці, які отримали спадщину. Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті успадкування майнових чи немайнових прав здійснюється в порядку, встановленому ст. 174 Податкового Кодексу України.

Існують громадяни, які мають пільги з 0% ставкою оподаткування на рухоме і нерухоме майно: житловий будинок, квартиру, без врахування ступеня спорідненості або її відсутності. це:

  • інваліди I-ої групи;
  • діти без батьків;
  • діти інваліди. Але таким особам не надаються пільги на майно, що належить об'єктам комерційної діяльності, акції, компенсації за страховками, цінні папери, пенсійні гроші з фондів, які не належать державі. При цьому призначається стандартна ставка на оподаткування спадщини.