СПАДКОВА СПРАВА

ОФОРМЛЕННЯ СПАДЩИНИ В м.КИЇВ

спадщина.jpeg

Спадкування - це перехід прав та обов'язків померлої особи (спадкодавця) до інших осіб (спадкоємців).

Право на спадкування виникає у день відкриття спадщини, тобто в день смерті спадкодавця або в день, з якого він оголошується померлою особою. Змістом права на спадкування є певні можливості, якими може скористатися особа, у якого виникло це право. Серед них - право прийняти спадщину, відмовитися від нього взагалі або на користь іншої особи, не проявляти по відношенню до нього ніякого інтересу, тобто не робити ніяких юридично значимих дій по прийняттю або відмови від спадщини.

Щоб заявити про спадщину, особа, перш за все, має бути спадкоємцем за законом або за заповітом. Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи (спадкодавця)на випадок своєї смерті. Заповідач (спадкодавець) має право у будь-який час скасувати заповіт, або скласти новий заповіт. Заповіт, який було складено пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або в тій частині, в якій він йому суперечить.

Спадкоємці за законом Спадкування за законом настає в разі:

 • відсутності заповіту або визнання його недійсним;
 • неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом;
 • неохоплення заповітом усієї спадщини.

Спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово. Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття.

Цивільним кодексом визначається п'ять черг спадкоємців за законом:

 • Перша черга - діти спадкодавця, у тому числі зачаті за його життя і народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки;
 • Друга черга - рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері;
 • Третя черга - рідні дядько та тітка спадкодавця;
 • Четверта черга - особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини;
 • П'ята черга - інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно, причому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення, а також утриманці спадкодавця, які не були членами його сім'ї.

Куди подавати заяву про прийняття спадщини?

Заява про прийняття спадщини подається будь-якому нотаріусу, а в сільських населених пунктах - уповноваженому на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування, за місцем відкриття спадщини.

ЗАЯВА ПРО ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ подається особисто спадкоємцем. Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця, а якщо воно невідоме - то місце знаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна - місцезнаходження основної частини рухомого майна.

Заява про прийняття спадщини подавати не обов’язково:

 • спадкоємцям, які постійно проживали зі спадкодавцем на час відкриття спадщини. Такі особи приймають спадщину автоматично, якщо тільки не подали заяву про відмову від нього;
 • малолітнім, неповнолітнім, недієздатним особам та особам, дієздатність яких обмежена. Вони також вважаються прийняли спадщину автоматично, якщо від нього не відмовилися.

Терміни прийняття спадщини Є вагома причина не відкладати процедуру вступу в спадщину. Відповідно до ст. 1270 Цивільного кодексу, для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини (день смерті спадкодавця).

Термін для прийняття спадщини пропущений? Вийти з ситуації можна двома шляхами:

 • отримати письмову згоду інших спадкоємців (які прийняли спадщину) і подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу;
 • звернутись з позовом до суду, вказавши поважні причини пропуску встановленого шестимісячного терміну.

Зверніть увагу, що перелік поважних причин для пропуску строку прийняття спадщини обмежений та Більш детальну інформацію щодо поважних причин пропуску терміну прийняття спадщини, ви можете отримати звернувшись до адвоката по спадковим справам Булах Маріанна Анатоліївна +380994396781