СПАДКОВА СПРАВА

Оформлення спадщини нерезидентом в Україні

оформлення нерезидентом спадщини.jpeg

Що необхідно знати спадкоємцю нерезиденту (іноземцю, громадянину іншої країни) для оформлення спадщини в Україні.

Процедура оформлення спадщини аналогічна процедурі оформлення спадщини для українських громадян (резидентів). Спадкування в Україні здійснюється:

1 за законом. Спадкоємець успадковує майна померлого за законом в разі відсутності заповіту, визнання його недійсним. До спадкоємства за законом призиваються спадкоємці по черзі. В Україні п'ять черг спадкоємців за законом. Законодавством України передбачено спадкування за законом родичем спадкодавця до шостого ступеня споріднення.

2 за заповітом.

Оформлення спадщини нерезидентом має свої особливості.

-Необхідно визначитись зі статусом резидент/нерезидент. Відповідно до пп. «в» пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 розділу І Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ), фізична особа - резидент - це фізична особа, яка має місце проживання в Україні. У разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від’їзду) протягом періоду або періодів податкового року. Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім’ї або її реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності. Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи попередні положення цього підпункту, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України.

-Хто визначає статус нерезидента?

При оформленні спадщини обов'язок по визначенню статусу особи, покладається на нотаріуса.

-Податок, який сплачується при оформленні спадщини, який розмір?

Розмір податку становить 18%, але необхідно пам’ятати, що також сплачується військовий збір 1,5%, тому загальний процент складає 19,5% відсотків від оціночної вартості спадкового майна. Оцінку майна проводить незалежний експерт оцінювач.

Сплата податку

Згідно діючого законодавства України, відповідальним за сплату (перерахування) податку за спадщину виступають спадкоємці отримали спадщину.

Спадкоємці-нерезиденти, повинні сплатити податок до видачі свідоцтва про право на спадщину, в іншому випадку спадщина оформлена не буде.

Способи зменшити розмір податку?

Необхідно довести факт того, що Ви резидент, довести факт постійно місця проживання в Україні має значення, якщо Ви прожили на території України в будь-який адміністративно-територіальній одиниці більше 6 (шести) місяців. Іноземець, особа без громадянства, який знаходитися на законних підставах в Україні зобов'язаний протягом 10 днів зареєструвати своє місце проживання. Реєстрація здійснюється шляхом внесення відомостей про місце проживання особи. Документом, який підтверджує перебування особи на території України більше 183 календарних днів, є паспорт, інший документ в якому містяться відомості про факт проживання на території України і документи, які підтверджують право власності або право користування на житло, визначене ним як місце проживання в Україні .